W jakim celu wprowadzono kody UDI dla wyrobów medycznych?

W jakim celu wprowadzono kody UDI dla wyrobów medycznych?

Branża medyczna wiąże się z szeregiem wymogów, których wprowadzenie ma na celu przede wszystkim zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa. Właśnie po to stworzono klasyfikację leków i suplementów, które oznacza się specjalnymi kodami, aby ułatwić identyfikację tych wyrobów oraz ich prawidłowe transportowanie, magazynowanie i użytkowanie. Sprawdź, czym dokładnie jest system UDI i w jakim celu go stworzono!

Na czym polega znakowanie kodami UDI i po co się je stosuje?

Aktualne wymogi unijne obligują wszystkich producentów wyrobów medycznych do umieszczania na opakowaniach kodów UDI. Czym one właściwie są? To numeryczne lub alfanumeryczne oznaczenia informujące o numerze seryjnym danego produktu, dacie jego produkcji i ważności, a także szczególnych wytycznych dotyczących magazynowania, transportowania czy użytku. Celem takiej identyfikacji jest:

  • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów korzystających z leków, suplementów diety czy urządzeń medycznych,
  • usprawnienie działań logistycznych firm transportowych i magazynów, ponieważ dzięki łatwemu dostępowi do kluczowych informacji można zaplanować przechowywanie i przewóz produktów zgodnie z indywidualnymi wymogami bez niekorzystnego wpływu na ich właściwości,
  • ułatwienie procedury wycofywania wyrobów z obrotu,
  • zapobieganie fałszowaniu produktów.

Jak widać, wdrożenie systemu wykorzystującego wspomniane kody ma szereg zalet, a umieszczanie tych oznaczeń na wyrobach jest obowiązkowe. 

Gdzie znaleźć kody UDI i jak je odczytać?

Znajdują się one na każdym produkcie oraz na opakowaniach zbiorczych, więc nie ma problemu z ich znalezieniem. Mają postać kodów kreskowych możliwych do zeskanowania z użyciem specjalnych czytników, co odbywa się sprawnie i znacznie ułatwia pracę w aptekach i innych punktach dystrybuujących leki, placówkach służby zdrowia czy na magazynach.